Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – jakich rodzajów ubezpieczeń wymagają banki?

0
410
Rate this post

Kredyt hipoteczny wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zarówno dla kredytodawcy jak i kredytobiorcy, ponieważ jest on udzielany na długi okres czasu. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wypadków losowych, które mogą zdarzyć się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, dlatego warto zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę oraz kredytowaną nieruchomość odpowiednim pakietem ubezpieczeń.

Zaciągając kredyt na zakup mieszkania musimy być przygotowani na to, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe. Z pewnością bank zażąda wykupienia ubezpieczenia pomostowego, które zabezpiecza jego interesy do momentu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia kredytu hipotecznego, czyli potocznie mówiąc, do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. W momencie uzyskania przez bank zabezpieczenia hipotecznego, kredytobiorca przestaje ponosić koszty związane z ubezpieczeniem pomostowym i rata kredytu staje się mniejsza.

Inne rodzaje ubezpieczeń, wymaganych przez banki, to ubezpieczenie brakującego wkładu własnego i ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego obowiązuje tylko osoby, które nie dysponują przynajmniej 20% wkładem własnym na zakup wybranego mieszkania.

Ubezpieczenie na życie lub od ryzyka utraty pracy jest wymagane od osób pozostających jedynymi żywicielami rodziny. Wykupując pakiet ubezpieczeń na życie i od nagłego zachorowania możemy oczekiwać od niektórych banków premii, np. w formie obniżki marży kredytowej.

Kolejnym rodzajem ubezpieczeń, które należy wziąć pod uwagę korzystając z kredytu hipotecznego, są ubezpieczenia majątkowe. Specjalny pakiet ma uchronić zastawioną nieruchomość od wypadków losowych takich jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne katastrofy, ponieważ jest ona dla banku jedynym zabezpieczeniem udzielonego kredytu.